Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Warce Strona główna Kontakt
Porządek Mszy Św.
Niedziele i święta
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00.


Dzień powszedni
7.00, 18.00.


Spowiedź
Pół godziny przed każdą Mszą św.

Foto galeria
Galeria
Licznik odwiedzin: 4347406

Sakramentalia

Domowa Liturgia Wigilii Narodzenia Pańskiego

Data dodania: 2011-12-21

Domowa Liturgia Wigilii Narodzenia Pańskiego

Wstęp

Domowa liturgia Wigilii składa się z trzech części:

1. Czytanie z Pisma św.

2. Dzielenie się opłatkiem i modlitwa

3. Wieczerza – agapa.

Stół powinien być nakryty białym obrusem, a przy nim dla każdego uczestnika miejsce siedzące. W centralnym miejscu stołu należy położyć Pismo św., w którym założone są trzy czytania

– tekst 1. z Księgi Rodzaju, rozdział 3., wiersze od 1 do 15.,

– tekst 2. z Księgi proroka Izajasza, rozdział 7., wiersze od 10 do 14.,

– tekst 3. z Ewangelii według św. Łukasza, rozdział 2., wiersze od 1 do 14.

Obok Pisma św. Umieszczamy opłatek, świecę i figurkę Dzieciątka. Wszystko, co się łączy z wieczerzą, a więc nakrycia i potrawy, o ile to możliwe, pozostawiamy w innym pomieszczeniu lub przygotowujemy później. Pokój, w którym sprawowana jest wigilia, powinien być na początku skąpo oświetlony.

Przebieg liturgii

Prowadzący liturgię (najlepiej ojciec rodziny lub inna wcześniej przygotowana osoba): W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wszyscy: Amen.

Prowadzący: Kochani! Jesteśmy wokół naszego rodzinnego stołu w wieczór poprzedzający narodzenie Pana naszego, Jezusa Chrystusa pełni miłości i wzruszenia. Radość i jasność Chrystusowego światła ogarnia dziś i jednoczy we wspólnotę cały świat a szczególnie chrześcijan. W tym uroczystym momencie posłuchajmy słów Jana Pawła II, naszego świętego i wielkiego rodaka.

„Kiedy nadchodzi wieczór wigilijny, spotykamy się przy wigilijnym stole rodzinnym, aby połamać się opłatkiem, składając sobie wzajemnie życzenia. Tak więc umiłowani Bracia i Siostry, niech każdy z was rośnie duchowo z tajemnicy Bożego Narodzenia w swoim człowieczeństwie i w swoim chrześcijaństwie. Niech Bóg, który stał się człowiekiem, będzie natchnieniem i pomocą do wszelkiego dobra i do walki z wszelkim złem. Niech będzie umocnieniem dla Małżeństw i Rodzin, niech pokazuje drogę Młodzieży, niech wspiera cierpiących i opuszczonych, niech daje dojrzałą mądrość i miłość tym, którzy doszli już do późnych lat życia.”

Nasza modlitwa będzie miała następujący przebieg: zapalimy świecę, wysłuchamy czytań z Pisma św., następnie pojednamy się ze sobą, podzielimy się opłatkiem, przekażemy sobie i wszystkim ludziom życzenia w formie modlitwy powszechnej i na koniec zasiądziemy do rodzinnej uczty miłości, do agapy, do wieczerzy wigilijnej. Zaśpiewamy teraz kolędę „Wśród nocnej ciszy…”

Prowadzący: Na niebie pojawiła się już pierwsza gwiazda. My również zapalimy światło pośród nas. Ta świeca jest symbolem przychodzącego na świat i obecnego w naszym domu, pośród nas Jezusa Chrystusa.

Matka (lub inna osoba) zapala świecę, mówiąc: Światło Chrystusa.

Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.

Prowadzący: Wsłuchajmy się teraz w słowa Księgi Rodzaju. Usłyszymy o grzechu pierworodnym. Wszyscy w wyniku tego grzechu oddaliliśmy się od Boga i potrzebujemy ratunku. Już wtedy Bóg nam obiecał, że pomoc przyjdzie za pośrednictwem Niewiasty i jej Potomka. Ta obietnica spełnia się, gdy Maryja rodzi Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, Zbawiciela świata.

Tekst 1. z Księgi Rodzaju, rozdział 3., wiersze od 1 do 15.,

Po odczytaniu Słowa śpiewa się lub recytuje psalm responsoryjny

Psalmista: Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.

Wszyscy: Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.

P.: Śpiewajcie Panu pieśń nową,

Albowiem uczynił cuda.

Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica

I święte ramię Jego.

W.: Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.

P.: Pan okazał swoje zbawienie,

Na oczach pogan objawił Swoją sprawiedliwość.

Wspomniał na dobroć i na wierność Swoją

Dla domu Izraela.

W.: Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.

 

P.: Ujrzały wszystkie krańce ziemi

Zbawienie Boga naszego.

Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemio,

Cieszcie się, weselcie i grajcie.

W.: Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.

 

Prowadzący: Naród wybrany wyczekiwał Mesjasza, czyli Zbawiciela, Wielkiego Króla namaszczonego mocą samego Boga. Nikt wtedy nie mógł wiedzieć, że urodzony przez Dziewicę Maryję Syn będzie samym Bogiem. Słuchajmy, jak to wydarzenie zapowiada prorok.

 

Tekst 2. z Księgi proroka Izajasza, rozdział 7., wiersze od 10 do 14.,

Matka (lub inna osoba): Za chwilę usłyszymy o tym, jak spełniła się obietnica wypowiedziana przez Boga po grzechu pierworodnym, a potem wielokrotnie powtórzona przez proroków. Przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn Boży, o czym dowiedziała się najpierw Jego Matka – Najświętsza Dziewica Maryja. Przeżyjmy to wydarzenia w modlitwie Anioł Pański. Gdy Anioł zwiastował Maryi, wtedy w Niej za sprawą Ducha Świętego odwieczne Słowo stało się ciałem, Bóg stał się człowiekiem.

Matka (lub inna osoba): Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

Wszyscy: I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo …

M.: Oto ja służebnica Pańska.

W.: Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo…

M.: A Słowo ciałem się stało.

W.: I zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo…

 

Matka (lub inna osoba): Stojąc, posłuchajmy z wiarą, jak to czynili nasi przodkowie, słów Ewangelii opisującej to najradośniejsze dla całej ludzkości wydarzenie narodzin Jezusa Chrystusa, który jest Bożym Synem, Bogiem i człowiekiem.

Zapala się światła na choince, inne świece oraz wszystkie światła w domu.

Tekst 3. z Ewangelii według św. Łukasza, rozdział 2., wiersze od 1 do 14.

 

Prowadzący: Śpiewajmy kolędę: Pójdźmy wszyscy do stajenki…

Prowadzący: Jesteśmy Bogu wdzięczni za to, że stał się człowiekiem w Jezusie Chrystusie, aby nas wszystkich wybawić od zła, od grzechu, od śmierci wiecznej. Zanim przystąpimy do dzielenia się opłatkiem, pojednajmy się ze sobą. Nie możemy w niezgodzie przystępować do Stołu Pańskiego i przyjmować Komunię Świętą. Nie możemy też połamać się opłatkiem, jeśli sobie do końca z serca wzajemnie nie przebaczymy. Dlatego teraz przeprośmy się wzajemnie, przekazując sobie znak pokoju tak, jak czynili to pierwsi chrześcijanie, przez pocałunek.

Wszyscy podchodzą do siebie i przepraszają się.

Prowadzący: Obecnie w duchu miłości i jedności z Bogiem i ludźmi podzielimy się opłatkiem – chlebem, przyniesionym od ołtarza naszej parafii. Otwierając serca nasze miłości wzajemnej, otwieramy je na przyjście Pana. Niech w Chrystusie każdy człowiek znajduje dobroć i przyjaźń. Niech wszyscy, którzy żyją w naszej rodzinie i odwiedzają nasz dom, będą szczęśliwi, zdrowi, serdeczni, niech mają zawsze dobre zamiary, aby wszyscy wszędzie się radowali. Niech Pan będzie zawsze z nami w naszym domu i niech sprawi, abyśmy uczestnicząc w tej wieczerzy stali się uczestnikami Jego radości w Królestwie Bożym. Teraz każdy z każdym z miłością i w milczeniu podzieli się opłatkiem.

Prowadzący rozdziela opłatek zgromadzonym, następnie w milczeniu wszyscy łamią się opłatkiem. W czasie dzielenia się opłatkiem nie składamy sobie życzeń. Aby dobrze zrozumieć i przeżyć piękny znak dzielenia się opłatkiem, należy skupić się na tej czynności bez wypowiadania jakichkolwiek słów. Gdy wszyscy podzielą się opłatkiem prowadzący mówi:

Jesteśmy wdzięczni Bogu, za to, że przyszedł na ziemię, aby nas zbawić. Wdzięczność każe nam dobrze życzyć wszystkim ludziom. Te życzenia wyraźmy poprzez modlitwę. Wcielonego Boga, Jezusa Chrystusa, prośmy słowami: Obdarz nas miłością i pokojem.

Wszyscy: Obdarz nas miłością i pokojem.

Prowadzący: Panie Jezu Chryste, nasza Mocy, pomnij na swój Kościół, którego jesteśmy członkami, i na tych, których powołałeś do poznania swojej prawdy.

Wszyscy: Obdarz nas miłością i pokojem.

Prowadzący: W Duchy Twojej mądrości prowadź tych, którzy nami rządzą, aby kierowali nami w pokoju.

Wszyscy: Obdarz nas miłością i pokojem.

Prowadzący: Panie Jezu, który narodziłeś się w ubóstwie i poniżeniu, pomnij na smutnych osamotnionych i cierpiących.

Wszyscy: Obdarz nas miłością i pokojem.

Prowadzący: Spraw, aby małżeństwa i rodziny nie mające własnego domu, jak najszybciej znalazły się u siebie.

Wszyscy: Obdarz nas miłością i pokojem.

Prowadzący: Naszym zmarłym (rodzicom, braciom, znajomym – wymienić ich imiona), racz dać zmartwychwstanie, i życie wieczne oraz radość, którą dałeś światu rodząc się w Stajni Betlejemskiej.

Wszyscy: Obdarz nas miłością i pokojem.

Prowadzący: A teraz pomódlmy się za siebie wzajemnie.

Każdy może sam sformułować modlitwę spontanicznie lub odczytać wcześniej przygotowaną na piśmie. Jeśli brakuje odwagi do głośnego wypowiadania modlitw, można pomodlić się w ciszy. Kiedy skończą się spontaniczne wezwania, prowadzący mówi:

Przyjmij Boże nasze modlitwy i pozwól do Siebie wołać tak, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Twój Syn zrodzony z Maryi Panny:

Ojcze Nasz…

 

Prowadzący: Panie Jezu Chryste, który w dzisiejszą noc, przyszedłeś na świat rodząc się z Najświętszej Maryi Panny, przyniosłeś pokój całemu światu i uświęciłeś życie rodzinne, pozostań w naszej rodzinie i zespól ją więzami twojej miłości, a słowo Twoje niech w nas przebywa z całym swym bogactwem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Prowadzący: Zaśpiewajmy z radością Gdy się Chrystus rodzi.

 

Po skończeniu śpiewu wszyscy składają sobie życzenia, mówią dobre słowa, okazują sobie miłość. Potem przygotowują stół do wieczerzy.

Spożywamy wieczerzę, która jest szczególnie uroczysta i serdeczna, śpiewamy kolędy, rozdajemy prezenty, w nastroju radości czekamy na mszę świętą w nocy, którą nazywamy Pasterką.

Bądźmy także na mszy świętej w Dzień Narodzenia Pańskiego.

Pliki do pobrania:

  1. Domowa Liturgia Wigilii Narodzenia Pańskiego.docx

Święte Triduum Paschalne

Data dodania: 2012-03-15


ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

 

WIELKI CZWARTEK

17.30 Katecheza

18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej

21.30 Modlitwa w Ogrójcu

22.00 Zakończenie dnia

 

WIELKI PIĄTEK

Święty post Paschalny – post ścisły

8.00 Jutrznia

12.00 Modlitwa w ciągu dnia

15.00 Godzina Czytań

17.30 Katecheza

18.00 Liturgia na cześć Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa

Adoracja w kaplicy Grobu Pańskiego

21.00 Zakończenie dnia

 

WIELKA SOBOTA

Święty post Paschalny – post

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Grobu Pańskiego oraz Krzyża 7.00 – 16.30

8.00 Jutrznia

12.00 Modlitwa w ciągu dnia

15.00 Godzina Czytań

16.30 Nieszpory

Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny w kaplicy bl. Rafała od 7.00 do 16.00 co pół godziny

17.30 – 19.30 przygotowanie kościoła do Wielkiej Nocy (kościół zamknięty)

 

WIELKA NOC

20.45 Katecheza

21.00 Wigilia Paschalna – Rezurekcja

Główna liturgia roku na cześć Zmartwychwstania Pańskiego (przynosimy świece chrzcielne)

Całonocne czuwanie

5.15 Jutrznia

6.00 Procesja rezurekcyjna kończąca Wielką Noc

 

 

WIELKA NIEDZIELA

Matka wszystkich niedziel

Pierwszy dzień po Wielkiej Nocy

6.45 Głowna Msza św.

9.00, 10.30 Msza św.

12.00 Msza św. z chrztem dzieci

18.00 Msza św.

19.00 Nieszpory kończące Święte Triduum Paschalne

 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

Msze św. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00,.18.00

13.00 Procesja rezurekcyjna na cmentarz

 

W POSOSTAŁE DNI OKTAWY WIELKIEJ NOCY Msze św. 7.00, 18.00

 

DRUGA NIEDZIELA PO WIELKIEJ NOCY

Święto Miłosierdzia Bożego

Ósmy dzień po Wielkiej Nocy

Msze św. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

15.00 Godzina Miłosierdzia


Więcej
Kalendarz parafialny
Wirtualne zwiedzanie Cemantarz parafialny Polecamy
Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Warce

Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
ul. Franciszkańska 22
05-660 Warka
Archidiecezja Warszawska
dekanat warecki
tel. 48 667-23-53

Polityka prywatności
 
wykonanie: E-parafia